Möckeln Svenska AB ingår i Tesab-koncernen

Siktar - Möckeln Svenska AB

Utförande

Tvångsstyrda och frisvängande siktar, stationära eller inbyggda i våra sorteringsverk.
Mått 2×1 m – 6×1,8 m.
Samtliga siktmodeller kan utrustas med tvätt.

Siktar - Möckeln Svenska AB

Siktar

2-däckad sikt
Frisvängande
Mått: 6×1,5 m

3-däckad sikt
Frisvängande
Mått: 6×1,5 m

Sikt SV-1
Sikt SV-4
Sikt SV-9
Sikt SV-10
Sikt SV-12
Sikt SV-15

Kontakta oss

Försäljning

Vänligen kontakta oss på
Tel. 0476 - 568 00
Mail. info@mockeln.com

Möckeln Svenska AB

Stefan Petersson

Försäljning reservdelar
Tel. 0476 - 568 13
Mail. stefan@mockeln.com