Möckeln Svenska AB er en del av TESAB-konsernet

Möckeln Svenska AB

Om Möckeln

Möckeln Svenska AB forsyner stein- og grusindustrien, gjenvinningsselskaper, sagbruk og havner med utstyr for sortering og materialhåndtering. Selskapet består av om lag 40 ansatte, og til sammen har vi hele 470 års samlet erfaring i bransjen. Kanskje er det nettopp derfor vi har skapt oss et navn som pålitelig leverandør av maskiner og komplette anlegg blant kunder fra nært og fjernt.

Med hjerte og sjel i det sørlige Småland

All virksomhet er plassert i smålandske Möckeln i Älmhult. Å ha alle ansatte og funksjoner samlet gjør oss sterke som leverandør, fordi korte beslutningsveier skaper effektiv arbeidsflyt. Kundene våre er imidlertid viden spredt. Tretti prosent av salget vårt er internasjonalt. Produktene våre finnes blant annet i Australia, Angola, England, Russland og Tyskland.

Fra tegnebrett til ferdig løsning

Vi forstår verdien av skreddersydde løsninger og arbeider derfor fleksibelt for å sikre at du får oppfylt behovene dine. Våre egne designere er til stede gjennom hele prosessen, fra planskisser til ferdige produkter. Designerne arbeider i nært samarbeide med produksjonen og er nøye med kvaliteten – produktene dine skal ta tøffe tak i mange år. I produksjonsdelen rett ved blir deretter råvare til ferdig produkt. Transporten fra produksjon til deg som kunde håndteres alltid av oss. Vi ordner med alle tillatelser som trengs for å frakte tungt, bredt eller langt gods. Selvfølgelig tilbyr vi også montering og igangkjøring av komplette anlegg.

”"Möckeln er hjelpsomme og viser forståelse for hva slags produkter vi ønsker. Vi har vært fornøyde kunder siden 1976."”

Eiton Släryd

Släryds Grus

””Svært bra produkter, service og vedlikehold.””

Ture Hall

Bröderna Hall Grus

Vår historie

Våren 1929 la unge Eric Nilsson merke til problemet med å transportere høy til de mange hestene i det lokale området. En idé ble født og tok form. Et par år senere, i 1934, registrerte han selskapet Firma Eric Nilsson, og produksjonen av høyheisen skjøt fart. Lite visste han der og da at den enkle heiskonstruksjonen hans skulle legge grunnlaget for alt som senere skulle komme.

85 år senere har både virksomheten og firmanavnet endret seg. Dagens Möckeln står stødig på tre hovedområder: steinknusing, sagbruk og avfall. Vi produserer og leverer alt fra knuseverk, sorteringsanlegg og sikter til matere og transportører. Det er et stort skritt fra Nilssons opprinnelige virksomhet, men selskapets filosofi er den samme som før: Vi vil hjelpe andre ved å lette arbeidet deres.

2018

Selskapet får en stor ordre med NCC som sluttkunde.

2017

Selskapet får en stor ordre til Latvia.

2015

Fredrik Samuelsson overtar rollen som administrerende direktør.

2014

Möckeln Svenska AB flytter inn i det nye kontoret.

2007

Per Hansson blir administrerende direktør. Han sitter i tre år.

1997

Selskapet kjøpes opp av Tesab Svenska AB. Nå heter det Möckeln Svenska AB.

1981

Lennart Sevenbäck blir ny administrerende direktør. Han sitter i sjefsstolen til han dør i 1991.

1968

Selskapet skifter navn og blir til Möckeln AB.

1960

Den første transportøren produseres i Möckeln.

1958

Det første grusverket (datidens navn på mobilknusere) produseres.

1953

Sagbruket i Möckeln kjøpes. Det eies og drives til salget i 1988.

1941

Den første delen av den nåværende fabrikken står ferdig.

1939

Selskapet tar ut patent på verdens første automatiske høyheis, kjørbar i to retninger.

1935

Den første høyheisen leveres.

1934

Det nåværende Möckeln Svenska AB startes opp under navnet Firma Eric Nilsson.

Kontakt oss

Salg

Ta kontakt med oss ​​på
Tel. +46 (0)476 - 568 00
Mail. info@mockeln.com

Möckeln Svenska AB

Stefan Petersson

Salg av reservedeler
Tel. +46 (0)476 - 568 13
Mail. stefan@mockeln.com